پروژه های اجرا شده

آگوست 15, 2017

کارخانه تأمین قطعات دنیلی ایتالیا

نوع کاربری: کارخانه موقعیت: شهر اشتهارد – شهرک اشتهارد کارفرما: شرکت دنیلی ایتالیا مشاور: شرکت آراز زرین ماندگار متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت آلومینیوم
آگوست 13, 2017

مرکز خرید مهر

نوع کاربری: تجاری موقعیت: تهران – شهرک مسکونی مهر کارفرما: آقای مهندس بدیع مشاور: متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت آلومینیوم
می 14, 2017

پروژه الماس

نوع کاربری: تجاری موقعیت: شهر ری کارفرما: حاج آقا صفری مشاور: متریال اجرای نما: کامپوزیت
می 14, 2017

مجتمع آفتاب

نوع کاربری: مسکونی موقعیت: بلوار آزادگان کارفرما: مجلس شورای اسلامی مشاور: متریال اجرای نما: کامپوزیت