پروژه های اجرا شده

مرداد ۲۴, ۱۳۹۶

کارخانه تأمین قطعات دنیلی ایتالیا

نوع کاربری: کارخانه موقعیت: شهر اشتهارد – شهرک اشتهارد کارفرما: شرکت دنیلی ایتالیا مشاور: شرکت آراز زرین ماندگار متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت آلومینیوم
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

مرکز خرید مهر

نوع کاربری: تجاری موقعیت: تهران – شهرک مسکونی مهر کارفرما: آقای مهندس بدیع مشاور: متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت آلومینیوم
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶

پروژه الماس

نوع کاربری: تجاری موقعیت: شهر ری کارفرما: حاج آقا صفری مشاور: متریال اجرای نما: کامپوزیت
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶

مجتمع آفتاب

نوع کاربری: مسکونی موقعیت: بلوار آزادگان کارفرما: مجلس شورای اسلامی مشاور: متریال اجرای نما: کامپوزیت
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶

مجتمع دماوند

نوع کاربری: تجاری اداری موقعیت: تهران – خیابان داماوند کارفرما: آقای بدیع مشاور: متریال اجرای نما: کامپوزیت ، کرتین وال و اسپایدر
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶

مجمتع مروارید

نوع کاربری: اداری موقعیت: سعادت آباد کارفرما: آقای مهندس عبدی مشاور: آقای مهندس رونی متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت آلومینیوم
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶

بیمه کارآفرین

نوع کاربری: اداری موقعیت: کاشان – بلوار دانش کارفرما: بیمه کار آفرین مشاور: آقای مهندس حسینی متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت آلومینیوم
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶

مرکز کامپیوتر ساوه

نوع کاربری: موقعیت: کارفرما: مشاور: متریال اجرای نما: