پروژه های اجرا شده

شهریور ۶, ۱۳۹۶

مجتمع تجاری فرهنگی ادینه تنکابن

نوع کاربری: تجاری – فرهنگی موقعیت: تنکابن کارفرما: حجت السلام و المسلمین حاج آقا عبدالعلی پور اکبر مشاور: شرکت تهویه عمران بنا متریال اجرای نما: کامپوزیت
مرداد ۲۴, ۱۳۹۶

کارخانه تأمین قطعات دنیلی ایتالیا

نوع کاربری: کارخانه موقعیت: شهر اشتهارد – شهرک اشتهارد کارفرما: شرکت دنیلی ایتالیا مشاور: شرکت آراز زرین ماندگار متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت آلومینیوم
مرداد ۲۴, ۱۳۹۶

شرکت ایران خودرو

نوع کاربری: نمایشگاه اتومبیل موقعیت: دامغان کارفرما: شرکت ایران خودرو مشاور: شرکت آراز زرین ماندگار متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت پرمیوم باند – حروف چلینیوم
مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

مجتمع مسکونی فاوانیا

نوع کاربری: مجتمع مسکونی موقعیت: تهران – نوبنیاد کارفرما: آقای مهندس سعادت پژو مشاور: متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت آلومینیوم
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

مرکز خرید مهر

نوع کاربری: تجاری موقعیت: تهران – شهرک مسکونی مهر کارفرما: آقای مهندس بدیع مشاور: متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت آلومینیوم
مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

پروژه باغ گل وگیاه لواسان

نوع کاربری: اداری موقعیت: تهران – لواسان کارفرما: شهرداری لواسان مشاور: شرکت دی متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت آلومینیوم
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶

پروژه الماس

نوع کاربری: تجاری موقعیت: شهر ری کارفرما: حاج آقا صفری مشاور: متریال اجرای نما: کامپوزیت
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶

مجتمع آفتاب

نوع کاربری: مسکونی موقعیت: بلوار آزادگان کارفرما: مجلس شورای اسلامی مشاور: متریال اجرای نما: کامپوزیت
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶

مجتمع دماوند

نوع کاربری: تجاری اداری موقعیت: تهران – خیابان داماوند کارفرما: آقای بدیع مشاور: متریال اجرای نما: کامپوزیت ، کرتین وال و اسپایدر
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۶

مجمتع مروارید

نوع کاربری: اداری موقعیت: سعادت آباد کارفرما: آقای مهندس عبدی مشاور: آقای مهندس رونی متریال اجرای نما: ورق کامپوزیت آلومینیوم