مجتمع تجاری فرهنگی ادینه تنکابن

کارخانه تأمین قطعات دنیلی ایتالیا
مرداد ۲۴, ۱۳۹۶
پروژه مشهدمال
اسفند ۱۵, ۱۳۹۷

نوع کاربری: تجاری – فرهنگی

موقعیت: تنکابن

کارفرما: حجت السلام و المسلمین حاج آقا عبدالعلی پور اکبر

مشاور: شرکت تهویه عمران بنا

متریال اجرای نما: کامپوزیت

دیدگاه ها بسته شده است