ماسه،پودرسنگ،سیمان سیاه، وبعلاوه ی الیاف مخصوص که مورد استفاده قرار میگیرد الیاف موجود در ملات باعث میشود که سیمان ترک نخورد واستحکام داشته باشدو در نظر داشته باشید که هر باند و سینه کفتری سیمانی باید دو لایه رابیتس بسته شود! بعد از سیمان کشی رابیتس نوبت ملات روی رابیتس و تمام کننده باند و طرح مورد نظر میرسد که باید بطور منظم اجرا شود و یک لایه ماسه وسیمان و یک لایه پودر سنگ و سیمان اجرا میشود که ان هم باید به دست استاد وارد و کار بلد اجرا شود چون اگر اشتباهی در اجرا حاصل شود ممکن است که کار ترک بردارد و یا بصورت دقیق اجرا نشود !بعد از باندها وطرح ها نوبت به قاب ها و ابزارهای دور پنجره میرسد که باید بصورت دقیق اجرا شود در اجرای دور قابی که ملات خور آن بیشتر از ۴ سانت باشد میخ کوبی الضامی است و مانع از ترک های عمیق میشود طرح های دور قاب بسته به کار فرما اجرا میشود در نمای کلاسیک از انواع ستون های رومی نیز استفاده میشود که اجرای ان کار ساده ای به حساب نمی آید مثلا در اجرای ستون ده طبقه که ارتفاع ان ۳۳ متر میرسد باید ریسمان کشی و قالب بندی دقیق اجرا شود وتمامی کارها باید به استاد کار وارد سپرده شود بعد از اتمام ابزارهای رومی نوبت به شیشه گذاری و قاب بندی برای طرح آب صاف میرسد و شیشه ها که در عرض یک سانت و نیم و طول متغییر هستند استفاده میشود و بر روی کار اجرا میشود بعد از شیشه گذاری نوبت به پر کردن قابها میرسد و داخل قابها را با ملات مخلوط از پودر سنگ و سنگ شماره ۱ریز و سیمان سفید پر میشود و بعد از انجام عملیات مخصوص خود به طرح دلخواه انجام میشود،بعداز پرشدن قاب ها نوبت به بند کشی میرسد که باید شیشه ها را از جا در اورده و شیارها را با پودر سنگ و سیمان سفید انجام داد و صیقل داد،بعد از همه اینکارها نوبت به صیقل دادن و نانو کاری نما میرسد مواد نانو برای ضد اب شدن نما و ضد گرد و قبار بکار گرفته میشود قبل از انجام نانو باید نما را با سمباته ی مخصوص سطح کار را صیقل داده و روی آن مواد نانو را با قلم رنگ یا پمپ بادی پاشیده میشود به این ترتیب نما کامل شده و به اتمام میرسد.